Varmt arbejde - vores forholdsregler og procedurer


Kort beskrivelse af følgende forholdsregler og procedurer, som indgår ved udførelsen af varmt arbejde.

Anmodning om at være medtegnet på bygherrens brand og stormskadeforsikring

Hvert Phønix Tag selskab har naturligvis en ansvarsforsikring og er således forsikret, hvis en skade opstår og det pågældende Phønix Tag selskab er erstatningsansvarlig herfor. Til din orientering kan vi oplyse dig, at vi er forsikringsdækket op til kr. 25 millioner pr. skade.

Hos Phønix Tag har vi med mere end 100 års erfaring med tagdækning, opnået stor rutine i at udføre varmt arbejde. Vores veluddannede tagdækkere har desuden alle lovpligtige kurser i varmt arbejde og brandbekæmpelse. Men uforudsete ting hænder, og selvom alle procedurer følges til punkt og prikke, kan uheldet være ude.

De brande, som opstår i forbindelse med varmt arbejde, opstår ofte adskillige timer efter udførelsen. 

I de tilfælde hvor en entreprenør ikke kan gøres erstatningsansvarlig, vil det være bygherrens brand- og stormskadeforsikring (som er den lovpligtige villaforsikring), der dækker skaden på bygningen.

Som bygherre kan du være forpligtiget til at informere dit forsikringsselskab om, at der skal pågå varmt arbejde. Vores aftalegrundlag forudsætter derfor, at vi og evt. underentreprenører er medtaget på bygningens brand- og stormskadeforsikring.

Vidste du i øvrigt at varmt arbejde ikke blot omhandler brug af åben ild?
Varmeblæser til brug for afskalling af maling og skæring med vinkelsliber er fx også at regne for varmt arbejde og samme procedurer skal følges, som når der påsvejses tagpap. 

Underskrevet ”Varmt arbejde erklæring"

En ”varmt arbejde erklæring” er et dokument, hvori bygherrens og entreprenørens forpligtelser i forbindelse med varmt arbejde er udspecificeret.
Dokumentet er udarbejdet i samarbejde med dit forsikringsselskab og anvendes således på deres forlangende.
Vi fremsender som en service, en ”varmt arbejde erklæring” i udfyldt stand som blot skal underskrives og returneres inden varmt arbejde påbegyndes.

Ønsker du som bygherre at benytte en ”varmt arbejde erklæring” udstedt af dit eget forsikringsselskab udfylder og underskriver vi naturligvis gerne den.

Vi håber, at vi med vores gennemgang af procedurerne har besvaret de fleste spørgsmål du måtte have om udførelse af varmt arbejde, men har du stadig spørgsmål, er du naturligvis meget velkommen til at kontakte os