Danfoss, Haarup - Renovering af 6.000 m2 tag på 4 uger

23-11-2020
Renovering

I foråret 2020 blev direktør Kim Slavensky fra Phønix Tag Aarhus kontaktet af Claus Weber, Head of Facility Management hos Danfoss. Det danske industriflagskib stod med en ganske håndgribelig udfordring på et ca. 6.000 kvadratmeter stort fabriksafsnit på termostatfabrikken i Haarup uden for Silkeborg.

Da Claus Weber i første omgang fortalte, at renoveringsopgaven i Haarup handlede om, at tagpap, isolering og 180 ovenlysvinduer skulle skiftes for at udbedre en tiltagende utæthed, lød det ganske tilforladeligt. Og bestemt ikke noget, der kunne få Kim Slavensky til at ryste på hånden.

Claus Weber kunne imidlertid videre fortælle, at der knyttede sig en række særlige udfordringer til opgaven. 

For det første var det helt afgørende, at Danfoss kunne holde produktionen i gang i et vist omfang under tagarbejdet, fordi komponenterne fra Haarup ikke produceres på andre af Danfoss’ fabrikker rundt omkring i verden, og fordi man ikke blot kunne producere forud til lager.

For det andet måtte hverken produkter eller maskiner i fabriksafsnittet blive udsat for nogen form for støv eller vand.

For det tredje måtte man af sikkerhedsmæssige årsager ikke bevæge sig rundt i de produktionsafsnit, hvor der blev arbejdet med tagrenoveringen.

For det fjerde gjorde tekniske installationer og pladsmæssige forhold det umuligt at udføre nogen del af renovationsarbejdet indefra.

Og nå ja, som den femte og sidste lille ”detalje” var det helt og aldeles afgørende, at arbejdet blev udført i de fire sommerferieuger 28, 29, 30 og 31.

”Jeg skal ærligt indrømme, at jeg havde en smule rynker i panden, da jeg lagde på efter den første telefonsnak med Claus Weber,” griner Kim Slavensky, der med det samme var klar over, at vejrguderne ville få en helt afgørende rolle i projektet. ”Når du har en så kort projektperiode, du ikke kan lave den sædvanlige overdækning, og du tillige har et produktionsapparat, der for alt i verden ikke må udsættes for vand, får det pludselig ret afgørende betydning, om den danske sommer viser sig fra sin bedste eller sin værste side.”

Hos Danfoss oplevede Claus Weber imidlertid, at Phønix Tag meget hurtigt tog udfordringen til sig. ”Da vi havde fremlagt opgaven med dens forskellige udfordringer, gik de med det samme ind i problemstillingen. Da de kort efter vendte tilbage med deres bud på en løsning, var det derfor ikke bare et spørgsmål om, at ”det er sådan her, det er nødt til at foregå”, men derimod en skræddersyet proces, der tog højde for alt, herunder Danfoss’ meget høje krav til sikkerhed.”

Claus Weber hæftede sig blandt andet ved, at Phønix Tag havde en meget klar udmelding omkring sikkerheden, der lød, at ”jeres krav bliver vores krav.” Samtidig noterede han til sin store tilfredshed, at de særlige krav og omstændigheder ikke satte nogen aftryk på prisen.

Zoneopdelt arbejde og døgnberedskab

Den løsning, som Phønix Tag Aarhus præsenterede for Danfoss, handlede om at inddele taget i en række delområder. Arbejdet skulle således udføres i nogle rul af 14 dages varighed, hvorved Danfoss i forvejen kunne tilrettelægge, at den reducerede termostatproduktion bevægede sig fra produktionsafsnit til produktionsafsnit i takt med, at Phønix Tag fik renoveret de enkelte zoner.

”På papiret så det forholdsvis enkelt ud, men vi havde jo altså stadig lige den her ubekendte faktor med vejret,” lyder det fra Kim Slavensky, der fra start var klar over, at hans folk med den korte tidshorisont bogstaveligt talt havde brug for at udnytte hver eneste tørvejrstime døgnet rundt.

Phønix Tag etablerede af samme grund en skurby op ad byggepladsen og organiserede et 24-timersberedskab med den størst mulige fleksibilitet. ”Når det var tørvejr, rykkede folkene ud, og begyndte det for eksempel at regne i løbet af natten, havde vi i tæt samarbejde med Danfoss organiseret os, så vores folk lynhurtigt kunne sørge for, at ingen maskiner eller produkter blev udsat for vand.”

Og regnede, dét gjorde det i løbet af projektet, og tillige i en grad, der krævede stor fleksibilitet. En faktor, som Claus Weber fremhæver som afgørende for, at den nærmest umulige opgave endte som en stor succes. ”Der opstod adskillige udfordringer undervejs. Regnvejr betød for eksempel, at man flere gange blev forsinket i ét område, men så hurtigt rykkede videre til et andet område, hvor regnen ikke forhindrede dem i at udføre den del, man her var nået til.”

Hurtige beslutninger

Claus Weber betoner, at samspillet og den løbende dialog mellem alle de involverede parter i renoveringsprojektet var et andet aspekt, som havde afgørende betydning for succesen. ”Den her opgave krævede en ekstrem høj grad af koordinering, fordi der hele tiden skulle kunne træffes beslutninger på 30 minutter, og ingenting foregik på rutine,” siger han og tilføjer: ”Der var aldrig noget med at komme om fredagen og fortælle, at man for øvrigt var løbet i et problem i mandags og derfor havde mistet fire dage i forhold til tidsplanen. I stedet var der hele tiden hurtig og klar kommunikation, så vi i fællesskab kunne træffe de nødvendige beslutninger, så snart behovet opstod.”

For Kim Slavensky og Phønix Tag Aarhus var Danfoss-opgaven på alle måder ud over det sædvanlige. For at sikre en effektiv proces og den nødvendige styring fungerede Phønix Tag eksempelvis som totalentreprenør på opgaven. Det betød, at de involverede elektrikere og ventilationsfolk mv. refererede direkte til Phønix Tag. Kim Slavensky ser da også projektet som et mønstereksempel på, hvorfor Phønix Tag i stadig højere grad investerer i det, han omtaler som intellektuel kapital.

”Det er lige præcis det, der gør, at vi i dag er i stand til at løse den her slags komplekse opgaver; både i forhold til at være en kompetent sparringpartner for kunden i projekterings- og planlægningsfasen og i forhold til at styre den udførende del af projektet sikkert i mål.”

Hos Danfoss er Claus Weber da også helt på linje med Kim Slavensky, når han skal opsummere det temmeligt usædvanlige projekt. ”Jeg kan kun sige, at opgaven blev løst til perfektion uden tab i produktionen og til den aftalte pris. Samtidig må jeg sige, at vi på alle fronter havde et rigtig godt samarbejde.”