Glatdækning

Glatdækning på Rødekro-Aabenraa Fjernvarme

Glatdækning er den oprindelige dækningsform/-metode med tagpap. Den er oftest brugt ved byggerier med ikke synlige tagkonstruktioner. Med moderne tagpap og dækningsværktøjer kan metoden dog også anvendes på synlige tagflader, hvor den skaber en smuk enkel tagflade, som understøtter bygningens arkitektur.

En tagpapløsning til mange forskellige bygningstyper


Tagpap udført som glatdækning kan anvendes ved meget forskellige typer af byggerier fra små bygninger som fx garagetage til store byggerier med mange kvadratmeter tag. Pga. den store fleksibilitet, som tagpap har, kan produktet også anvendes til bygninger, med specielle former som fx et buet tag.

Glatdækningsmetoden benyttes derfor i stor udstrækning til såvel nye tagpaptage som til renoveringer på eksisterende tage.

Se eksempler på de mange forskellige typer af byggerier med tagdækning udført som glatdækning udført af Phønix Tag.

Ønsker du flere detaljer om denne  tagdækningsmetode, inkl. tagpap produkter, underlagskrav etc. så findes de her: TEKNISK BESKRIVELSE / KONSTRUKTION 

Glatdækning på T. Hansens hovedkontor