Grønne tage/sedumtage

Grønne tage

Sedumtage - smuk og sund fornuft

Flere og flere bygherrer især, indenfor det offentlige, er nu blevet opmærksomme på mulighederne i udnyttelse af taget til grønne tage. Grønne tage – som også betegnes sedumtage - gør bygningen smukkere og bidrager samtidig til et bedre miljø.

Et grønt sedumtag giver bygningen en markant femte facade, som liver op og giver et miljørigtigt præg – både hvis du har adresse i et tæt bebygget område, og hvis det er et sommerhus, hvor taget smelter sammen med naturen. Men grønne tage er ikke bare smukke – de er også sund fornuft.

9 gode grunde til
at vælge et grønt sedumtag

Et sedumtag kan reducere nedløbet fra tagflader med ca. 50%, hvilket giver mindre belastning på afløbssystemerne samtidig med, at risikoen for oversvømmelser efter et skybrud bliver reduceret. Ved kombination med eks. regnvandsbassin og faskiner, kan et sedumtag bidrage til at gøre bortledningen af regnvand på egen grund meget lettere.

Det grønne tag beskytter den underliggende tagmembran mod UV-lys og vejrlig, hvilket kan forlænge tagmembranens levetid.

Udover disse klar fordele giver et grønt tag beplantet med Sedum (stenurt) også en række andre fordele:

  1. Planterne binder CO2 og reducerer dermed bygningens samlede CO2-aftryk.
  2. Bunddækket i et sedumtag optager effektivt regnvand og holder på det, til det fordamper naturligt. Dermed reduceres vandafløbet fra taget med op til 80 %, hvilket er med til at forhindre overbelastede kloakker og oversvømmelser under de stadig hyppigere skybrud.
  3. Planterne binder støv og andre luftpartikler og bidrager dermed til en bedre luftkvalitet.  
  4. De levende planter øger biodiversiteten til gavn for miljøet. Blandt andet vil et sedumtag hjælpe bierne, som i øjeblikket er i hastig tilbagegang til stor skade for jordens biologiske kredsløb.
  5. Sedumdækket isolerer effektivt mod både kulde og varme. Hele året rundt vil det grønne tag derfor bidrage til et mere behageligt indeklima.  
  6. Det tætte dække af Sedum på taget virker som en effektiv lyddæmper. Støjniveauet i og omkring bygningen vil derfor blive reduceret hørbart.  
  7. Sedumplanterne beskytter tagbelægningen mod solens UV-stråler og bidrager dermed til at forlænge tagets levetid.  
  8. I mange bygninger kan man fra nogle etager kigge ud på eller ned på dele af bygningens tag. Her forbedres brugeroplevelsen og det generelle velbefindende, hvis udsigten er til et stykke levende natur med rigtige planter i store mængder. Et sedumtag reflekterer på smukkeste vis naturens diversitet og årstidernes farvespil.  
  9. Et grønt sedumtag åbner helt nye muligheder for at skabe arkitektoniske løsninger, der året rundt indgår i et smukt og varieret samspil med omgivelserne
grønt tag/sedumtag
sedumtag
sedumtag/grønt tag
grønt tag
grønt tag
sommerhus med grønt tag

Opbygning af et grønt tag

Et grønt tag kaldes ofte et sedumtag, da de fleste løsninger består af et mix af sedumplanter plantet i et vækstmateriale. Sedumplanter findes i mange forskellige varianter, hvilket også giver mulighed for specialdesignede løsninger med individuelt plante valg.

Hvordan det grønne tag skal opbygges afhænger af kundens forventninger til tagets udseende og hvilke andre funktionskrav, der er til taget. Opbygningen af det grønne tag skal selvfølgelig tilpasses den bærende konstruktion, idet der er stor forskel i vægten af de forskellige opbygninger.

Spørg Phønix Tag om gode ideer til dit grønne tag. Vi har fået stor erfaring med løsninger med grønne tage på tagpap - og har en lang række af referencer både på store erhvervsbyggerier men også på mindre opgaver som fx på sommerhuse. Se eksempler på vores referencer med grønne tage og find inspiration til, hvordan vi kan hjælpe dig med at anlægge et grønt tag.

Eksempler på forskellige bygningstyper med sedumtage

Find flere eksempler under vores referencer.

Grønt tag på uddannelsesinstitution
grønt tag
Risskov Brynet med grønt tag og solceller
Tønder Rådhus med grønt tag og solceller
grønt tag

Eksempler på grønne tage kombineret med solceller

Find flere eksempler under vores referencer.