Produktguide

Produktguide

Phønix Tag anvender tagpap fra Phønix Tag Materialer. Tekniske informationer, datablade, tegninger mv. fra Phønix Tag Materialer finder du ved at klikke på den relevante produktgruppe. Se nedenstående liste. Find derudover viden i Tagpapguiden

Phønix Tag Materialers produkter bliver benyttet i en række DGNB certificerede og svanemærkede byggerier, se videoer, artikler og referencer på hjemmesiden phonixtagmaterialer.dk. Har du spørgsmål er du naturligvis også velkommen til at kontakte din Phønix Tag kontaktperson.

 

Produkter
 

Overpap

Underpap

Tag- & bromembran

Rodhæmmende tagpap

Dampspærre - Fugtspærre

 

BIPS-beskrivelser

Bips-beskrivelser | Projektering med tagpap (phonixtagmaterialer.dk)

 

Miljøprofil og miljømærkning

Phønix Tag's tagpapleverandør Phønix Tag Materialer har udarbejdet en oversigt over de miljøcertificeringer og mærkninger, som de kan levere dokumentation for:

EPD (miljøvaredeklaration): Hovedparten af Phønix Tag Materialers tagpapprodukter har en produktspecifik EDP. Det betyder, at den er bygget på specifikke data for det givne produkt og hvorimod branchespecifikke EPD'er er udarbejdet ud fra et branchegennemsnit. Se listen over produkter med produktspecifik EPD
Phønix Tag anvender primært produkter med produktspecifik EPD.

TGA-levetider: To-lags SBS løsning fra Phønix Tag Materialer har en dokumenteret levetid på minimum 50 år, hvis det er projekteret og udført efter PTM-anvisningerne. Dokumentationen for levetiden er en TGA (Teknisk Godkendelse til Anvendelsen), som er trediepartsverificeret og udstedt af ETA-Danmark.
Phønix Tag arbejder efter PTM-anvisningerne.  

Svanemærket byggeri
I bæredygtigt byggeri kan produkter oprettet i Byggevaredatabasen hos Miljømærkning Danmark indgå.
Se under de enkelte produkter på Phønix Tag Materialers hjemmeside om produktet er optaget i Byggevaredatabasen
Produkter (phonixtagmaterialer.dk)

DGNB bæredygtighedscertificering: DGNB er en certificerings-type, der opnås for byggeriet og ikke på materiale-niveau og ordningen administreres i Danmark af Rådet for bæredygtigt byggeri . DGNB står for Deutche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen, og denne certificering bliver i stadig højere grad anvendt. 

Bitumenprodukter fra Phønix Tag Materialer kan indgå i DGNB-byggerier. De har en produktspecifik EPD på de fleste tagpapprodukter (jf. ovenstående), der bidrager positivt til DGNB-certificeringen. 

Se den samlede oversigt over dokumentationen 

Phønix Tag har udført flere DGNB-certificerede byggerier - se mere under Referencer