Analyse af strømforbruget sikrede optimal projektering af solcelleanlæg

solceller på lagerbygning
12-05-2022
Solceller

Da entreprenørvirksomheden P. Olesen A/S i 2020 skulle have efterisoleret taget på en 2.100 kvadratmeter stor administrations- og lagerbygning, besluttede man ved samme lejlighed at få monteret et solcelleanlæg. Både for at spare penge og for at bidrage yderligere til den grønne omstilling.

I 1968 grundlagde Peder Olesen sin nedrivningsvirksomhed på privatadressen i Fasterholt. Dengang handlede forretningen om at betale for at rive ejendomme ned og efterfølgende at sælge byggematerialerne til brug i nye bygge- eller renoveringsprojekter. I dag, hvor P. Olesen A/S ejes og ledes af Peder Olesens to sønner og fire børnebørn og tillige er vokset til en af landets største på sit felt med flere end 150 medarbejdere, er det en helt anden form for genanvendelse og cirkulær tankegang, der kendetegner familievirksomheden. Nu bliver materialerne fra de nedrevne ejendomme i stedet sorteret, knust og omdannet til råvarer i nye byggematerialer på virksomhedens tre genbrugspladser i Horsens, Aarhus og Fredericia.

”Man kan uden at overdrive sige, at genbrug og den cirkulære tankegang har været en del af vores dna, længe før nogen begyndte at tale om grøn omstilling,” lyder det med et smil fra Henrik Olesen, tredje generation i ledelsen. Han forklarer, at P. Olesen A/S i høj grad også selv udlever idéen om at genbruge, hvor det er muligt. Da virksomheden i 1994 etablerede nyt hovedkontor i Hovedgård nord for Horsens, benyttede man således stålspær og andre materialer fra en lagerhal, man kort forinden havde revet ned for en kunde på Aarhus Havn. Senest blev administrations- og lagerbygningen renoveret i 2018, og her valgte man helt i virksomhedens ånd at bruge mursten fra den netop nedrevne Tyrstedgård i Horsens.
 

Tagpap og solceller

Det var i forbindelse med renoveringen i 2018, at Phønix Tag Vejle kom ind i billedet. Den østjyske taglægningsvirksomhed fik således entreprisen med at etablere nyt tag med tagpap på den 2.100 kvadratmeter store bygning.

”To år efter renoveringen valgte vi at få efterisoleret taget for at reducere vores varmeomkostninger, og vi kontaktede derfor Phønix Tag Vejle igen,” fortæller Henrik Olesen og fortsætter: ”Undervejs i den indledende snak fik vi nævnt, at vi også overvejede at få installeret et solcelleanlæg på taget, og her gik det så op for os, at Phønix Tag Vejle havde et søsterselskab, der kunne levere lige præcis det.”

Det omtalte søsterselskab er Phønix Tag Energi A/S, og der gik derfor ikke længe, før projektsælger Anders B. Rasmussen var på opgaven med at projektere et anlæg til P. Olesens administrations- og lagerbygning.
 

Solcelleanlæg på lagerbygning
Solcelleanlæg på lagerbygning
Solceller på lagerbygning
Solceller på lagerbygning
Solceller på lagerbygning

Analyserede strømforbruget

”Eftersom der var tale om renovering af en bygning fra 1994 handlede det her projekt ikke om at opfylde en energiramme i bygningsreglementet, men derimod om at opnå den størst mulige besparelse på virksomhedens omkostninger til strøm,” fortæller Anders B. Rasmussen.

Han forklarer videre, at det i sådan en situation er afgørende at projektere anlægget med afsæt i, at det skal afspejle det reelle strømforbrug. ”På den måde opnår kunden den kortest mulige tilbagebetalingstid,” siger Anders B. Rasmussen.

Phønix Tag Energi indledte derfor projekteringen med at studere data fra forsyningsmåleren i administrations- og lagerbygningen. Med analysen i hånden kunne Anders B. Rasmussen derefter inddrage det faktiske forbrug i kalkulationen. I den sammenhæng lægger man ifølge den erfarne solenergiekspert altid en vis overproduktion ind i beregningerne. Det sker dels for at tage højde for afvigelser i det forventede antal soltimer, og dels for at have en buffer, hvis kundens strømforbrug af den ene eller anden grund øges i bygningen, for eksempel i forbindelse med nye ansættelser eller installation af nye maskiner.

”På den anden side må overproduktionen ikke blive for stor, fordi elmarkedet endnu ikke er reguleret på en måde, der gør det rentabelt for virksomhederne at sende egenproduceret grøn strøm ud i det offentlige elnet,” forklarer Anders B. Rasmussen.

Det store overblik

Det nye solcelleanlæg hos P. Olesen A/S blev sat i drift i december 2020, og efter det første år kunne Henrik Olesen konstatere, at anlægget fuldt ud havde levet op til estimaterne fra Phønix Tag Energi.

”Som en del af den samlede løsning kan vi logge ind på en app, hvor vi løbende kan følge både elforbruget i bygningen og produktionen af solenergi fra de 144 solcellepaneler på taget,” siger han og fortæller videre, at anlægget i det første år dækkede næsten en fjerdedel af forbruget i bygningen, mens blot 16 procent af den producerede strøm måtte sendes ud i det offentlige elnet som overproduktion. Fortrinsvis i weekender, hvor der generelt er et lavere strømforbrug i bygningen.

”Tallene fra det første år har givet os mod på mere, og vi har derfor allerede planer om at udvide anlægget med flere paneler for at kunne dække en større andel af vores elforbrug, ligesom vi overvejer at få monteret et solcelleanlæg på taget af et smedeværksted,” siger Henrik Olesen.
 

Solceller på lagerbygning
Solceller på lagerbygning
Solceller på lagerbygning

Grøn strøm til elbiler

I forhold til selv at kunne udnytte i hvert fald en del af den lille overproduktion, frem for at sende den ud i elnettet, har virksomheden også allerede en plan. Henrik Olesen fortæller således, at man meget snart får installeret to ladestandere til elbiler på parkeringspladsen uden for administrationsbygningen. Dermed vil en del af den producerede strøm fra solcelleanlægget blive sendt direkte til laderne og altså ende som miljøvenlig opladning af firmaets elbiler.

One-stop shopping

Når Henrik Olesen ser tilbage på samarbejdet med Phønix Tag Vejle og Phønix Tag Energi, kan han finde flere fordele ved, at tagpap, isolering og solcelleanlæg blev leveret af de to søsterselskaber.

”Det var nemt for os og gav et rigtig godt flow i arbejdet, at vi på den her måde købte en totalløsning af den samme leverandør.” Henrik Olesen lægger blandt andet vægt på, at de to delentrepriser hele tiden arbejdede effektivt sammen, og at der var en velfungerende kommunikation gennem hele processen. ”Vi slap i hvert fald for det der med, at der opstår problemer undervejs, og de enkelte underleverandører straks står ved håndvasken og peger på hinanden,” siger Henrik Olesen med et skævt smil.

Solceller på lagerbygning
Solceller på lagerbygning
Solceller på lagerbygning

Cirkulære byggematerialer

At P. Olesen A/S tager sit bæredygtige virksomheds-dna alvorligt på både den korte og den lange bane, kommer i øvrigt til udtryk på flere måder end blot solcelleanlæg, LED-belysning, affaldssortering og elbiler. Som det seneste tiltag har virksomheden således indgået et samarbejde med den danske markedsplads for overskuds- og genbrugsvarer til byggeriet, GreenDozer.

”Vi leverer eksempelvis døre, vinduer, stålspær, mursten og andre brugbare byggematerialer fra nedrevne bygninger til GreenDozer, som så gennem deres webplatform sørger for, at materialerne får et nyt liv i en anden bygning,” forklarer Henrik Olesen og tilføjer, at konceptet i virkeligheden kan sammenlignes med den form for genbrugssalg, man i flere år har kendt fra tøj med Trendsales som den nok mest kendte online markedsplads.

”Egentlig er det lidt sjovt at tænke på, at det, som min farfar startede i 1968, og som der dengang ikke var ret meget prestige i, i dag er blevet en vigtig del af hele den grønne omstilling,” siger Henrik Olesen, inden han runder snakken af ved smilende at konstatere: ”Og det er jo i sig selv en form for sluttet cirkel.”