DSV: 40.000 m2 på rekordtid

Noxout på DSV
23-11-2020
Nye tage

Det sker ikke sjældent, at Phønix Tag bliver præsenteret for opgaver, der ved første øjekast ser nærmest umulige ud, fx på grund af en usædvanligt stram deadline. Men det er heldigvis ikke hverdagskost, at der undervejs i de udfordrende projekter indtræffer noget, der med ét slag rykker pilen fra ”umulig” til ”totalt umulig”.

Præcis sådan et projekt kunne Phønix Tag Aarhus i 2019 skrive på referencelisten – og vel at mærke med et stort flueben for at markere, at opgaven var løst til kundens tilfredshed.

Den i første omgang ”umulige opgave” startede, da totalentreprenøren DS Flexhal i februar 2019 blev ringet op af DSV, som skulle have opført et 47.590 kvadratmeter stort lager- og logistikbyggeri som en del af deres nye logistikhub i Hedehusene. Og vel at mærke til ibrugtagning inden årets udgang.

På de 40.000 kvadratmeter tag ønskede bygherren at få monteret den særlige NOXOUT-tagpap, der nedbryder de sundhedsskadelige NOx-partikler fra de mange lastbilers udstødning. Samlet set ville den store tagflade således have potentiale til at gøre hele adressen NOx-neutral, forudsat at al udledning fra lastbilerne ender på tagfladen.

Den stramme tidsplan fordrede et tæt og velfungerende samarbejde mellem DS Flexhal og Phønix Tag Aarhus. Heldigvis var opgaven lagt i gode hænder hos DS Flexhals særdeles erfarne projektchef Asbjørn Henriksen. Baseret på tidligere vellykkede samarbejder mellem de to virksomheder vidste alle parter derfor lige fra start, hvad der krævedes af dem.

En vigtig balance

En af de vigtigste egenskaber hos underentreprenørerne i et stort projekt som DSV-byggeriet i Hedehusene er ifølge Asbjørn Henriksen, at man er i stand til at finde den rette balance mellem egne interesser og fællesskabets interesser.

”Som totalentreprenør har vi ét overordnet mål, som handler om at levere det færdige byggeri til tiden. Dertil har jeg en filosofi om at styre projektet igennem på en måde, så alle kan tjene penge, og det er netop her, der løbende kan opstå interessekonflikter,” siger Asbjørn Henriksen. Han forklarer, at balanceakten for tagets vedkommende kan stå imellem totalentreprenørens ønske om hurtigst muligt at få gjort bygningen tæt, så der kan arbejdes videre med det indvendige, mens tagentreprenøren på den anden side typisk gerne vil undgå for mange skift i arbejdsprocesserne.

”Når vejret så tilmed viser sig som en urimeligt dårlig medspiller, bliver det endnu mere relevant med den fornødne fleksibilitet fra alle parter, og her var Phønix Tag gode til at indrette sig efter vores behov, efterhånden som projektet skred frem,” understreger projektchefen og tilføjer, at Phønix Tag i hans optik har en særlig kompetence i relation til de helt store projekter.

”Et nøgleord for tagentreprenøren i et stort volumenbyggeri er logistik. Med en tagdybde på over 100 meter kan du for eksempel ikke bare løfte de mange tons materialer ind med kran udefra, så med mindre du vil ødelægge dine taglæggere fuldstændigt, er det helt afgørende at have styr på sin planlægning og på logistikken ude på byggepladsen – og på den front gør Phønix Tag det virkelig godt,” fastslår Asbjørn Henriksen som en af grundene til, at han sætter pris på samarbejdet.

Mere afhængige af vejret end landbruget

Som nævnt var vejrguderne i DSV-byggeriet alt andet end nådige. Da man var omtrent en tredjedel inde i projektet, nærmere bestemt mod slutningen af august, begyndte det således at regne. Og det blev det stort set ved med at gøre i resten af perioden.

”Man kan roligt sige, at projektet gik fra at være umuligt til at være totalt umuligt,” lyder det med et skævt smil fra Phønix Tag Aarhus’ direktør Kim Slavensky. Ligesom de øvrige 12 tagcentre i Phønix Tag-kæden har man imidlertid, som Kim Slavensky udtrykker det, ”både viljen, magten og evnen til at holde, hvad vi lover.” Hvilket med direktørens ord betyder, at kunden i enhver opgave skal opleve, at de får det, de har bestilt – og vel at mærke til aftalt pris, aftalt tid og i aftalt kvalitet.

”Egentlig er det meget enkelt. Når vi har lovet kunden et tæt tag til en bestemt dato, så er det dét, vi styrer efter i stedet for at dække vores ryg af med alle mulige paragraffer i AB92 eller AB18,” fastslår Kim Slavensky og tilføjer, at nøgleordene i den filosofi er detailplanlægning og fleksibilitet.

I DSV-projektet handlede det om at trække i regntøjet, være på forkant med vejret gennem detaljerede vejr-apps, nøjes med at kigge en enkelt dag frem ad gangen, og så i øvrigt tænke lidt kreativt. I praksis kom fleksibiliteten og kreativiteten således til udtryk ved, at Phønix Tag lagde isolering i nogle områder på tørre dage, mens man befæstede i andre områder på de våde dage. En løsning, der, selv om den stillede store krav til byggeledelsen, bidrog til, at Phønix Tag og DS Flexhal kunne aflevere den færdige lager- og logistikhal til DSV to uger før deadline.

For Kim Slavensky var den førtidige levering på trods af de vejrmæssige trængsler en stor sejr. ”Det afgørende er, at kunderne ikke mærker de udfordringer, der opstår – hverken i forhold til tid, pris eller kvalitet. Og faktisk er det ikke en overdrivelse at sige, at vi som tagfirma er mere afhængige af vejret end landmændene. Forskellen er bare, at de ikke får dagbøder,” slutter den østjyske tagdirektør med et stort smil.