Phønix Tag Esbjerg fik et sikkert tag på naturen i ny, spændende oplevelsesarena

Naturkraft
20-11-2020
Øvrigt

Den 12. juni 2020 kunne Kronprinsesse Mary klippe blomstersnoren og indvie oplevelsesparken Naturkraft. Den fem hektar store arena ligger et par kilometer uden for Ringkøbing midt i den blæsende vestjyske natur, og den er på alle måder et enestående projekt – også byggeteknisk. 

Naturkraft er omkranset af en 628 meter lang ringvold, hvori størstedelen af centrets 5.500 overdækkede etagekvadratmeter befinder sig. Opførelsen af den nye oplevelsesarena bød derfor på en række udfordringer af helt særlig karakter for både arkitekter, ingeniører og entreprenører.

Med Hansen & Larsen A/S som hovedentreprenør på det spændende byggeprojekt har Phønix Tag Esbjerg A/S stået for tagmembraner, isolering, lastkompensering og polystyren over oplevelsescentrets bygningsmasse. Desuden har Phønix Tag lavet tagdækningen på en gangbro hen over den særlige kuppel i ringvolden.

”Det helt igennem usædvanlige ved det her projekt er, at hovedparten af det tag, vi har lagt, efterfølgende skulle have op til syv meter jord lagt ovenpå,” fortæller Ulrik Mosegaard fra Phønix Tag Esbjerg. Den underjordiske konstruktion krævede da også en særdeles grundig dialog mellem hovedentreprenøren og Phønix Tag for at sikre, at man ikke efter indvielsen af Naturkraft ville komme til at stå med tusindvis af kubikmeter våd jord.

”Der var mange aspekter, vi skulle have med i betragtningerne, når vi sad sammen med Jon Hansen og det øvrige team fra Hansen & Larsen A/S. I nogle områder var det eksempelvis nødvendigt med rodhæmmende membraner, andre steder fordrede konstruktionen en lastkompensering, mens vi i store dele af den underjordiske konstruktion skulle erstatte jord med polystyren for at reducere vægtbelastningen.” Ulrik Mosegaard lægger ikke skjul på, at netop håndteringen af de forholdsvis lette, men næsten tre kvadratmeter store polystyrenplader i det forblæste Vestjylland var en af projektets håndgribelige udfordringer. Det handlede således om at tilrettelægge logistikken, så man hele tiden havde færrest muligt plader oplagret på byggepladsen, før de skulle fastgøres i konstruktionen.

Stort bagland giver store fordele

Hos Hansen & Larsen A/S betragter projektleder Jon Hansen også Naturkraft som et af de mest uforglemmelige projekter, både han selv og den mere end 50 år gamle byggevirksomhed fra Skjern har været involveret i. Også når det kommer til det underjordiske tag.

”Nu er det jo ikke jordhuler, vi normalt projekterer og bygger, og for både os, arkitekterne og de involverede underentreprenører var Naturkraft derfor noget ganske særligt,” siger Jon Hansen. Han fortæller videre, at projektet fra første færd krævede et intenst samarbejde mellem alle parter, og at arkitekter, ingeniører, byggeledelse og underentreprenører i store dele af projekterings- og byggefasen, som han udtrykker det ”nærmest sad på skødet af hinanden for at finde de bedst tænkelige løsninger.”

Valget af Phønix Tag Esbjerg til tagentreprisen var for Jon Hansen et spørgsmål om to kriterier. For det første havde Hansen & Larsen A/S gode erfaringer med virksomheden og dens medarbejdere fra en række tidligere projekter, hvor samarbejdet var forløbet til alles tilfredshed. I det komplekse underjordiske projekt ved Ringkøbing var der imidlertid en anden faktor, der ifølge projektlederen vejede mindst lige så tungt. ”Det var vigtigt for mig, at folkene i Esbjerg har et stort og kompetent bagland i Phønix Tag-kæden, som de hele tiden kunne trække på undervejs i processen. Det gav en ekstra tryghed i forhold til at sikre kvaliteten af både isolering, bæreevne, tæthed og så videre,” pointerer Jon Hansen.