Phønix Tag leverede komplet løsning med membraner, tagpap, grønt tag og solceller

Risskov Brynet
23-11-2020
Nye tage
Grønne tage
Solceller

Risskov Brynet er en helt ny bydel i den nordlige del af Aarhus. Det samlede areal udgør hele 130.000 kvadratmeter og rummer en stor mangfoldighed af konstruktioner, ligesom det store byggeprojekt byder på både bæredygtige og innovative løsninger. På en del af det store byggeri har Phønix Tag Vejle og Phønix Tag Energi leveret en samlet tag-, klima- og energiløsning.

Entreprenørfirmaet Kaj Ove Madsen A/S Aarhus har været totalentreprenør på flere dele af ”Risskov Brynet”, herunder 2A og 2B, som er de dele, Phønix Tag har leveret underentreprise til. Som projektleder havde Klaus Sakskøbing fra det velrenommerede entreprenørfirma således et tæt samarbejde med direktør Preben Vestergaard og entreprisechef Carsten Juel fra Phønix Tag Vejle gennem hele byggeriet, der blev afleveret i 2018.

Den samlede entreprise for Phønix Tag Vejle omfattede fire hoveddele: Membraner i forbindelse med etablering af P-kælder og dæk, tagpap, grønt tag i form af sedum og ikke mindst et stort areal med solceller. Sidstnævnte blev leveret af Phønix Tag Energi, hvor Phønix Tag Vejle er medejer. Preben Vestergaard opererede derfor så at sige med to kasketter, hvilket ifølge Klaus Sakskøbing gjorde processen langt mere smidig.

”Vi kunne godt have valgt at sprede entreprisen over helt op til fire forskellige underleverandører, men hos Kaj Ove Madsen arbejder vi altid ud fra et princip om at have færrest mulige entreprisegrænser,” siger projektlederen og fortsætter: ”Det resulterer ikke nødvendigvis i den billigste løsning, men det giver os nogle oplagte gevinster i forhold til både tid og ansvar.” Klaus Sakskøbing påpeger, at man ikke mindst slipper for de mange forbehold, der altid vil være i en entreprisekontrakt ved overgang fra en underleverandør til en anden.

”For os som totalentreprenør er et setup som det, vi havde med Phønix Tag Vejle og Phønix Tag Energi på Risskov Brynet, klart at foretrække. For det første fik vi en særdeles god og sammenhængende sparring i forbindelse med projekteringen, og efterhånden som vi afleverede de rengjorte flader til Carsten Juel og hans folk på pladsen, stod de for resten frem til den rettidige levering af de færdige løsninger,” siger Klaus Sakskøbing og understreger, at den smidige proces og det gnidningsfri samarbejde i høj grad også handlede om, at man under hele projektet havde en byggeledelse ude på pladsen med faste folk fra både Kaj Ove Madsen og Phønix Tag Vejle. ”Vi var aldrig i tvivl om, hvem vi skulle tage fat i, og samtidig var vejen fra udfordring til beslutning og handling hele tiden kortest mulig.”

Krævende koordinering

Ifølge direktør Preben Vestergaard fra Phønix Tag Vejle og Phønix Tag Energi havde det store projekt i Risskov flere indbyggede udfordringer. ”Risskov Brynet består af mange forskellige bygningsdele, konstruktioner, facader og så videre. Derfor stillede det store krav til vores løbende koordinering at få alting til at gå op i en højere enhed, både byggeteknisk og logistisk,” fortæller han og nævner som blot et af flere eksempler på kompleksiteten, at der på et af tagene skulle etableres en indhegnet boldbane, hvor Phønix Tag stod for de underliggende membraner.

Preben Vestergaard lægger ikke skjul på, at projekter som Risskov Brynet hører til de mere spændende opgaver. ”Som fagfolk vil vi jo altid gerne udfordres og have mulighed for at bringe alle vores mange kompetencer i spil.” Han finder samtidig en personlig tilfredsstillelse i at involvere sig i den slags all-in-one-byggerier, hvor der både arbejdes med klimatilpasning i form af sedumtag og vedvarende energi i form af solceller. 

Hvad det sidste angår, var Risskov Brynet i øvrigt endnu et eksempel på, at Phønix Tag Energi har fat i den lange ende med det patentanmeldte PWP-montagekoncept. Et koncept, som også Klaus Sakskøbing fra Kaj Ove Madsen A/S Aarhus er ganske begejstret for. ”Bygherrer tilføjer solceller til et byggeri for at leve op til energirammen og ikke for at dekorere taget. De ønsker med andre ord en så vidt muligt usynlig løsning, og her er PWP-konceptet virkelig godt, fordi solcellerne monteres uden den traditionelle hældning,” lyder det afslutningsvis fra Klaus Sakskøbing, der også lægger vægt på, at man med PWP-konceptet undgår at gennembryde tagmembranen med tilhørende risiko for utætheder.