Broer og Parkeringsdæk

Bro monteret med bromembran

Fugtisolering og belægning af betonbroer har primært til formål at beskytte den underliggende konstruktionsbeton mod vandgennemsivninger, idet disse vil medføre dels en udvaskning (udludning) af betonen, dels nedbrydning af denne under indvirkning af frost. Herudover vil vandgennemsivninger væsentligt øge mulighederne for at igangsætte alkalikiselreaktioner i beton udført med reaktivt tilslag (primært før 1978). Brug af glatførebekæmpelsesmidler vil ligeledes i forbindelse med vand fremme udviklingen af såvel kloridangreb på armeringen som alkalikiselreaktioner og frostskader.

Herudover danner fugtisoleringen og belægningen et egnet underlag for trafikken.

Med baggrund i ovennævnte er det et absolut krav, at al konstruktions-beton i et bærende bro- og tunneldæk bliver beskyttet med en fugtisoleringsmembran, og at der yderligere træffes foranstaltninger med henblik på aflastning af vandtryk på membranen.

Gennem de sidste årtier har arbejdet med at fugtisolere stort set ikke ændret sig. Til gengæld udvikler det overordnede brobygningsarbejde sig løbende i takt med, at ingeniørerne udtænker nye og bedre metoder til at udnytte mulighederne i modulbyggeri og sikre hurtigere og billigere arbejdsprocesser.
 

Læs her den dybdegående beskrivelse af projektet Masnedsundbroen, hvor Phønix Tag udførte entreprisen med at fugtisolere betonbroens 2.000 m2 dæk.

TEKNISK BESKRIVELSER / KONSTRUKTION TIL BETONBROER

Membranens funktion
Membranisolering på parkeringsdæk har til formål at beskytte den underliggende konstruktionsbeton mod gennemsivning af vand, idet dette vil medføre dels en udvaskning (udludning) af betonen, dels nedbrydning af denne, når den udsættes for frost.

Fugtmembranen har således en vigtig funktion i bygningen, og er samtidig utilgængelig for almindelig inspektion og forebyggende vedligehold efter ibrugtagning.
Derfor er det særdeles vigtigt, at membranen projekteres og udføres korrekt, og at der benyttes den rigtige specifikation.

Det er også vigtigt, at konstruktionen projekteres med højt sikkerheds niveau, så en eventuel perforering af fugtmembranen hurtigt kan opdages og let kan lokaliseres.

TEKNISKE BESKRIVELSER / KONSTRUKTION TIL PARKERINGSDÆK

 

Parkeringsdæk fugtisoleret med membran