Vedligeholdelse af tagpaptag - serviceaftale

Vedligeholdelsesaftale

Vedligeholdelse forlænger tagets levetid


I henhold til drift- og vedligeholdelsesvejledning skal tagdækningen tilses og rengøres mindst 1 gang årligt for nedfaldne blade mm, der kan stoppe afløbene. Dette sikrer tagdækningen en lang levetid og er en del af den løbende vedligeholdelse, som forebyggelse mod eventuelle skader, der ellers vil blive opdaget for sent og derfor kan være forbundet med store omkostninger at udbedre.
Husk også at manglende vedligeholdelse af taget kan have betydning for din forsikrings dækning af evt. skader.


Se nederst på siden vores 8 gode råd til hvordan du selv kan vedligeholde dit tagpaptag.

Sådan passer vi på jeres tag

Ønsker I ikke selv at foretage denne vedligeholdelse og tilsyn med taget, kan vi tilbyde Jer en service- og vedligeholdelsesaftale, hvor vi 1 gang årligt udarbejder en skriftlig tilstands vurdering med eventuelle kommentarer til jer. På denne måde har I dokumentation for, at I aktivt vedligeholder jeres tagpaptag. Med en serviceaftale nøjes vi ikke med at tjekke taget. Vi klarer også rengøringen. Vi rykker også gerne ud for enkeltstående tjek. Fx når I har brug for en tilstandsrapport eller en taganalyse. Så ved I altid, hvor I står – og hvad, der skal til, hvis skaden er sket.

Vores serviceaftale indeholder


• Faste forebyggende eftersyn inkl. rengøring (1-2 gange om året)
• Taganalyse med handlingsplan og budget
• Eftersyn med tilstandsrapport

Kontakt dit lokale Phønix Tag selskab for at høre mere om vedligehold af taget. Vi tegner serviceaftaler på såvel boliger som store industritage, og vi kommer gerne helt uforpligtende og gennemgår taget og kommer med forslag til en aftale, der passer til jeres tag.
Se nedenstående Video - som viser nogle af de opgaver, du får udført, når du tegner en serviceaftale
Se den nærmere beskrivelse af indholdet i vores service og vedligeholdelsesaftale
Læs mere om Drift og vedligehold af tagpaptage.

Kontakt dit lokale Phønix Tag selskab og hør om mulighederne for en serviceaftale til dit tag

8 gode råd til vedligeholdelse af dit tagpaptag

Ønsker du selv at vedligeholde dit tag kommer her 8 gode råd til vedligeholdelse af dit tagpaptag

1. Kantinddækninger og sternkapsler
Alle kantinddækninger og sternkapsler bør efterses for eventuelle skader, som er opstået på grund af sætninger i tagkonstruktionen, eller mekanisk påvirkning. Sternkapslerne kan eftersømmes med alusøm.

2. Afløb, tagrender og skotrender 
For at hindre vandopstuvning på taget skal vand altid frit kunne passere til nedløbet, som derfor skal renses for blade og  andet snavs. Især hvor der er store træer i nærheden bør man være opmærksom på, at bladfang over afløb altid er intakte, da blade og snavs eller kan forårsage tilstopning af afløbssystemet.

3. Aftræks- og trykudligningshætter
Efterses for eventuelle beskadigelser af hætterne eller inddækningen.

4. Ovenlysvinduer 
Ovenlysvinduer bør med mellemrum vaskes med almindelig sæbevand og blød kost for at bevare lysgennemgangen. Endvidere efterses ovenlysvinduerne for eventuelle beskadigelser på selve vinduerne og på inddækningen.

5. Blade, løse skifersten og andet snavs
Blade og andet snavs kan danne grobund for plantevækst og bør derfor fjernes fra tagfladen. Også løse skifersten som har samlet sig, bør fjernes. Tagpappet er fra fabrikken fremstillet med et overskud af skifer, hvorfor taget af disse skifersten ikke har nogen indflydelse på tagets levetid.

6. Mekaniske beskadigelser
Har der været håndværkere på taget for at udføre arbejder på andre bygningsdele, bør tagfladen efterses og eventuelt renses for søm, skruer og andre materialerester, der kan forårsage skader på tagpappet.

7. Sne 
Sne bør normalt ikke fjernes, da taget er dimensionereret for sådanne belastninger. Skulle det imidlertid af andre årsager være nødvendigt at fjerne sne, bør der kun anvendes kost og eventuelt træskovl. Dette bør gøres med forsigtighed af hensyn til risikoen for beskadigelser på tagdækningen

8. Mindre revner
Mindre mekaniske skader i tagoverfladen kan repareres med klæbeasfalt. Ved større skader, såsom revner eller fraslag i overlæg, bør du kontakte Phønix Tag.

Husk at manglende vedligeholdelse af taget kan få betydning for din forsikrings dækning af eventuelle skader.