Brobyggeri med alt på det tørre

Nødgangsvinger på Masnedsundbroen

I juli 2018 fløjtede Banedanmark afgang for byggeriet af den nye jernbanebro mellem Vordingborg og Masnedø. Den 100 meter lange betonbro udgør en vigtig brik i den nye, elektrificerede jernbaneforbindelse mellem Ringsted og Femern.

Fugtisolering af betonbro

Med Aarsleff som hovedentreprenør har Phønix Tag Holbæk-Næstved A/S fået entreprisen med at klargøre, grunde og fugtisolere betonbroens 2.000 m2 dæk, ligesom vi belægger 500 m2 nødgangsvinger med kunststof.

Arbejdet med at fugtisolere de mange kvadratmeter beton blev påbegyndt i maj 2019. Forud var gået et grundigt og omfattende planlægningsarbejde for at sikre entreprenør og bygherre bedst muligt mod fordyrende forsinkelser undervejs. Den minutiøse planlægning havde samtidig til formål at minimere risikoen for uforudsete hændelser, der ud over tidsplanen ville kunne påvirke kvaliteten, omkostningerne, arbejdsmiljøet og vigtigst af alt sikkerheden i anlægsprojektet.

Dialog og transparens


Vores årelange erfaring med store projekter som Masnedsundbroen har lært os, at en åben og effektiv dialog mellem alle interessenter er afgørende for at få et godt resultat.

Allerede i planlægningsfasen lagde vi derfor stor vægt på, at såvel vores egne medarbejdere som Banedanmark, Aarsleff, rådgivere, tilsyn og øvrige interessenter havde al den fornødne viden om det forestående arbejde med fugtisoleringen og om de tilhørende sikkerhedsforhold på byggepladsen. Samtidig sikrede vi, at dialogen på tværs af interessenter kunne ske smidigt og transparent gennem hele anlægsprojektet.
 

Proaktiv kvalitetssikring


Hos både Banedanmark og Vejdirektoratet har kvaliteten af fugtisoleringsarbejdet høj prioritet. Af samme grund har Phønix Tag Holbæk-Næstved fra start lagt stor vægt på at udføre opgaven sammen med faste samarbejdspartnere; alle erfarne specialister inden for hvert deres fagområde. Vores nære relation til hver enkelt samarbejdspartner betyder, at vi kender såvel ledelse som medarbejdere og ved, at de ligesom vores egne folk har gennemgået de fornødne uddannelsesforløb og opfylder alle krav til udførelsen. For vores eget vedkommende benytter vi udelukkende faglærte tagdækkere.

Et centralt element i kvalitetssikringen er vores erfarne team af kvalitetssikringseksperter og entrepriseledere. En af teamets vigtigste opgaver er at skabe et flow i arbejdsprocessen, hvor både kvalitet, produktivitet og arbejdsmiljø hele tiden lever op til bygherrens og totalentreprenørens krav. Det sikres ikke mindst ved at være proaktive og komme eventuelle utilsigtede hændelser i forkøbet - eller som minimum være forberedt på at løse dem med mindst mulig gene for de udførende medarbejdere og færrest mulige konsekvenser for projektøkonomien.

Som en afgørende faktor ved kvalitetssikringssystemet er kvaliteten af det udførte arbejde ikke alene eftervist; al nødvendig information om de implicerede parter og de anvendte materialer er tillige tilgængelig. Systemet gør det derfor nemt for rådgiver at overskue, gennemgå og kontrollere alle dele af anlægsarbejdet med fugtisoleringen og kunststofbelægningen. Hertil er systemet udviklet, så det er så brugervenligt som muligt for de ansatte i marken.
 

Fugtisolering på Masnedsundbroen

Fugtisolering i udvikling


Gennem næsten tre årtier har arbejdet med at fugtisolere stort set ikke ændret sig. Til gengæld udvikler det overordnede brobygningsarbejde sig løbende i takt med, at ingeniørerne udtænker nye og bedre metoder til at udnytte mulighederne i modulbyggeri og sikre hurtigere og billigere arbejdsprocesser.

Dermed opstår der hele tiden nuanceforskelle, som stiller nye krav til entreprenørerne. Og som det er helt afgørende at kunne tilpasse sig for at forblive attraktive i markedet.

Særligt i 2017 og 2018 oplevede fugtisoleringsbranchen et større opbrud, bl.a. med fremkomsten af en række nye, innovative produkter. Dermed udfordredes de traditionelle normer for korrekt udførelse og forventet tidsforbrug i forbindelse med fugtisolering.

Hos Phønix Tag Holbæk-Næstved A/S har vi taget de nye vinde til os og gentænkt vores metoder og processer. Vi kan derfor stadig tilbyde bygherrer og entreprenører det bedste produkt. Til den bedste pris. Og til tiden.