Broen over indsejling til Iggia

Bro over Iggia indsejling

Phønix Tag Grønland ApS har i sommeren 2019 udført membranarbejde på "Broen over indsejling til Iggia".

Broen er på ca. 800 m2 og delt op i en kørebanedel til biler og en kombineret cykel- og gangsti. Den forbinder "Borgmesterip Anniitap Aqqusernga"med den nye Containterterminal, hvor Phønix Tag Grønland i 2016 også udførte tagdækningen.

Projektet udføres for Aarsleff A/S, som er entreprenør for Sermersoq kommune.

Broen indvies i september 2019.

Der er udført membranarbejder med Epoxy grunder, PF 4500 SBS Bundmembran samt PF 4600 SBS Topmembran fra Phønix Tag Materialer og inddækninger afsluttet med stålklemskinner og 2-komponent fuge (alt i henhold til Vejdirektoratets type IVa)

Bromembranarbejde