DGNB: Børnehave med grønt tag og solceller

Børnehave DGNB

Daginstitutionen ved Bornholmsgade i Aalborg er lavet til børn. Små overskuelige enheder med legende facader og masser af træer og planter. Der er også planter på tagfladerne, hvor grønne tage glæder øjet, tiltrækker spændende insekter og i øvrigt er en del af klimasikringen ved at opsuge og forsinke store mængder vand ved skybrud. 

De grønne tagflader får et legende modspil af de øvrige tagflader, som er lagt med teglrødt tagpap, der sammen med bygningens røde mursten og vinduesrammer fremhæver de grønne omgivelser. 

Flere af børnehavens tagflader har solceller, der producerer energi til bygningens drift. Solcellerne er monteret med Phønix Tags patenterede montageløsning PWP, der ikke gennembryder tagmembranen.

Børnenes ve og vel er på flere måder tænkt ind i byggeriet: Det er bygget efter Aalborg Kommunes bæredygtighedsmanual og designet til at få DGNB-certificeringen Guld. DGNB er et tysk certificeringssystem for bæredygtighed i byggeri. Systemet bruger FN’s definition af bæredygtighed og måler derfor både på sociale, miljømæssige og økonomiske dimensioner af byggeriet. 

I valget af materialer er der lagt vægt på robusthed, vejrbestandighed og graden af vedligeholdelse. Tagpap fra Phønix Tag Materialer har dokumenteret lang levetid og produktspecifik EPD, der bidrager positivt til DGNB-certificeringen. Samtidig producerer solcellerne på taget vedvarende energi.

Phønix Tag Nordjylland har leveret en komplet tagløsning med sedumtag, teglrødt tagpap og solceller. 

Bygherre: Aalborg Kommune
Arkitekt: Krogh Madsen Arkitekter
 

Børnehave DGNB
Børnehave DGNB
Børnehave DGNB
Børnehave DGNB
Børnehave DGNB
Børnehave DGNB
Børnehave DGNB
Børnehave DGNB
Børnehave DGNB