Globe One

Buet tag med tagpap

Renovering af eksisterende buet tag. Tagdækningen udført som glatdækning og et tydeligt eksempel på, hvor fleksibelt et materiale tagpap er. En fleksibilitet, som giver muligheder for unikke tagløsninger.
Efterisolering180 mm Isover og 2 lag SBBS tagpap fra Phønix Tag Materialer. Areal: 10.100 kvm.
Bygherre: Byggeselskab Olav De Linde

sfdsd