Godsbanen, Aalborg

Godsbanen Aalborg

Phønix Tag Nordjylland A/S har udført tagdækning (ca. 3.300 m2 tagflade) samt sedum tage på bygningerne i den nye bydel, der er ved at blive skabt på det gamle godsbaneareal i midtbyen af Aalborg. 

Derudover har de udført tagterrasser og Phønix Tag Energi har monteret solcelleanlæg på taget. Solcelleanlægget er ikke synligt fra gaden, men billederne viser det flotte samspil, der er mellem solcellerne og sedum taget. En løsning som denne viser netop mulighederne med at kombinere klimatilpasning (det grønne tag) samt vedvarende energi (solcellerne).
Bydelen indeholder en stor mængde boliger såvel almindelige lejeboliger samt ungdomsboliger, men også et hotel. Derudover en bypark samt uddannelsesinstitutioner og forretninger. 

Det urbane miljø er udført som et varierende byrum med mange forskellige detaljer og muligheder inkl. grønne områder, som gør den nye bydel til et attraktivt miljø centralt i Aalborg. 

Bygherre: PKA
Arkitekt: FRIIS & MOLTKE A/S
Bygherrerådgivere: A. Enggard A/S
 

Godsbanen Aalborg
Godsbanen Aalborg
Godsbanen Aalborg
Godsbanen Aalborg
Godsbanen Aalborg
Godsbanen Aalborg