Naturcenter Hindsgavl

Listedækning på Naturcenter

Aktivitets- og Naturcenter Hindsgavl er et formidlings- og læringssted for kommunens borgere, institutioner og besøgende. Centeret vil med sin placering og udformning danne ramme og startsted for frilftskulturen og læringen om naturen og kulturhistorien på Hindsgavl-haløen. Centeret understøtter de mange forskellige brugergrupppers behov og bliver dermed et fælles møde- og samlingssted for cyklister, løbere, vandrere, sejlere, fiskere, dykkere m.fl. Aktivitetscenteret er konstrueret så de mange brugergrupper kan benytte centeret og dets faciliteter samtidig. Der vil være en fast tilknyttet naturvejleder, en skovfoged og en åben grejbase.

Læs mere om stedet på www.hindsgavlidyrehave.middelfart.dk

Fotograf Helene Høyer Mikkelsen

Listedækning på nyt tag