Solrødgård Renseanlæg

Tagdækning og grønt tag på Solrødgård

Phønix Tag har udført tagdækning og grønt tag på Renseanlægget Solrødgård, der ligger i Hillerød.

Energi-, Klima- og Miljøpark i Solrødgård har en vision, om at skabe et Fremtidens renseanlæg, hvor fokus ligger på helhedsorienterede innovative løsninger baseret på de nyeste teknologier, styringsprincipper og nyeste procesviden.

Renseanlægget i Energi-, Klima- og Miljøparken, herefter benævnt ”Nyt Renseanlæg på Solrødgård”, etableres på barmark med henblik på centralisering af spildevandsrensningen i Hillerød, og renseanlægget er i drift fra 2017.

Flot grønt tag på Solrødgård

Det unikke bakkesystem, der anvendes til det grønne tag. 

Bakkesystemet til det grønne tag

Tagdækning på Solrødgård.

Tagdækning på Solrødgård