Listedækning på Vejen Golfklub

Renovering med listedækning

Nybygning og Renovering af 750 kvadratmeter tag.
Da de eksisterende bygninger var blevet for små i forhold til de ønskede krav, blev der bygget et væsentligt areal til.
Kravet var, at tilbygningerne skulle falde ind i det eksisterende byggeri, så det samlede byggeri skulle fremstå ensartet. Som tagdækning blev der valgt en 1-lagsløsning, som var den økonomisk bedste til taget....
Listedækning giver arkitektonisk frihed, ikke mindst på grund af fleksibiliteten i materialet og vide rammer for spændende, arkitektoniske løsninger.
Listedækning kan anvendes på tagflader med fald lige fra 1:10 og opefter. Med listedækning får du et tag, hvor bygningens øvrige arkitektur kan videreføres.

Byggeriets navn: Vejen Golfklub
Bygherre: Vejen Golfanlæg A/S
Arkitekt: Arkitekterne Vejen A/S, Skovvej 6, 6600 Vejen

 

Konstruktion: 1 lag SBS listedækning med lister pr. 110 cm på krydsfinerunerlag.
Materialevalg: Overmembran PF/GF 5000 SBS fra Phønix Tag Materialer A/S

Listedækning med SBS tagpap