Renovering af Plejecenter

Renovering med glatdækning

Byggeriet er i 2 etager og opføres som traditionelle gavlhuse placeret side om side. Facaderne udføres i facadeisoleringssystem med facadepuds med vinduer i træ/alu. Taget udføres med tagpap udført som glatdækning,  tagrender i zink. Det samlede etageareal bliver på 4.950 kvm, hvoraf boligdelen inklusiv fælles boligareal på 1.856 kvm udgør 4.739 kvm og fælleslokaler 211 kvm. Servicearealet bliver på 230 kvm. Byggeriet overholder energikravene til lavenergibygninger klasse 2015.

Totalentreprisen varetages af Einar Kornerup Jylland A/S med Sahl Arkitekter A/S som arkitekter og Stokvad Kerstens, Rådgivende Ingeniører A/S som ingeniør.

Fakta
Adresse: Lundbyesgade, 9000 Aalborg
Start: December 2012
Slut: April 2014

Bygherre: Aalborg Kommune, Ældre og Handicap
Bygherrerådgiver: Kuben Management A/S
Totalentreprenør: Einar Kornerup Jylland A/S
Arkitekt: Sahl Arkitekter A/S
Ingeniør: Stokvad Kerstens, Rådgivende Ingeniører A/S
Tagdækning: Phønix Tag Århus A/S

Flot listedækning på renovering